• 100% κάλυψη νοσηλείας

  • 100% κάλυψη επείγοντος περιστατικού λόγω ασθένειας ή ατυχήματος

  • Κάλυψη από την 1η ημέρα ισχύος του συμβολαίου

  • Υγειονομική μεταφορά παγκοσμίως


 

 


Ναι, συμφωνώ να λαμβάνω ενημέρωση και πληροφοριακό υλικό από την Interamerican στα παραπάνω στοιχεία, τα οποία η Interamerican θα διατηρήσει για 1 έτος*

 

Η απόλυτη ηρεμία για την ασφάλεια υγείας του παιδιού σας

με την εγγύηση της