• 100% απευθείας & απεριόριστη κάλυψη των ιατρικών επισκέψεων & πράξεων

  • 100% κάλυψη του παιδιάτρου της επιλογής σας

  • Κάλυψη των εμβολιασμών

  • 100% απευθείας & απεριόριστη κάλυψη των διαγνωστικών εξετάσεων

  • 100% κάλυψη των εξετάσεων στα διαγνωστικά κέντρα της επιλογής σας

  • 100% κάλυψη του επείγοντος περιστατικού

  • Κάλυψη από την 1η ημέραΙατρικές Επισκέψεις & Ιατρικές Πράξεις

Επισκέψεις & Ιατρικές Πράξεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων του Δικτύου Υγείας (Ευρωκλινική Παίδων και 1.432 επιλεγμένοι ιδιώτες γιατροί)Απεριόριστες / απευθείας κάλυψη
Επισκέψεις & Ιατρικές Πράξεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων της επιλογής του ασφαλισμένουΈως 500€ / έτος
Συμμετοχή ασφαλισμένου στις επισκέψεις σε γιατρούς Καμία συμμετοχή
ΕμβολιασμοίΚαλύπτονται πλήρως
Επισκέψεις σε γιατρούς Ομοιοπαθητικούς & Βελονιστές 6 ετησίως

Διαγνωστικές Εξετάσεις στο Δίκτυο Υγείας

Εξετάσεις στα διαγνωστικά κέντρα του Δικτύου Υγείας (Ευρωκλινική Παίδων και 258 επιλεγμένα διαγνωστικά κέντρα) Απεριόριστες / απευθείας κάλυψη
Εξετάσεις στα διαγνωστικά κέντρα της επιλογής του ασφαλισμένουΈως 1.000€ / έτος
Συμμετοχή ασφαλισμένου στις διαγνωστικές εξετάσεις Καμία συμμετοχή

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ όλο το 24ωρο

Ιατρικές Επισκέψεις στην Ευρωκλινική Παίδων και στα πολυϊατρεία MedifirstΑπεριόριστες/απευθείας κάλυψη
χωρίς καμία συμμετοχή
Ιατρικές Πράξεις στην Ευρωκλινική Παίδων και στα πολυϊατρεία MedifirstΑπεριόριστες/απευθείας κάλυψη
χωρίς καμία συμμετοχή
Ιατρικές Επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων της επιλογής του ασφαλισμένου και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών όλων των ιδιωτικών νοσοκομείωνΈως 500€/έτος χωρίς καμία συμμετοχή
Διαγνωστικές εξετάσεις στην Ευρωκλινική Παίδων και στα πολυϊατρεία MedifirstΑπεριόριστες/απευθείας κάλυψη
χωρίς καμία συμμετοχή
Διαγνωστικές εξετάσεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών όλων των ιδιωτικών νοσοκομείωνΈως 1.000€/έτος χωρίς καμία συμμετοχή

Η απόλυτη ηρεμία για την ασφάλεια υγείας του παιδιού σας

με την εγγύηση της