Ο “πόλεμος” των χεριών: αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας το μωρό μου;