Το παιδί μου είναι συνεσταλμένο και “κλειστό”. Πώς να το αντιμετωπίσω;