• Απευθείας & απεριόριστη κάλυψη των ιατρικών επισκέψεων & πράξεων

  • Κάλυψη των εμβολιασμών

  • Απευθείας & απεριόριστη κάλυψη των διαγνωστικών εξετάσεων

  • Κάλυψη του επείγοντος περιστατικού

  • Ασφάλιση από την 1η ημέραΙατρικές Επισκέψεις & Ιατρικές Πράξεις

Πολυϊατρεία MEDIFIRST & Αθηναϊκή MEDICLINIC

Επισκέψεις & Ιατρικές Πράξεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτωνΑπεριόριστες/απευθείας κάλυψη
ΕμβολιασμοίΚαλύπτονται πλήρως
Συμμετοχή ασφαλισμένου στις επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων Καμία συμμετοχή
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στα πολυϊατρεία MEDIFIRST ή στην Αθηναϊκή MEDICLINICΈως και 50€ ανά επίσκεψη
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας με τα πολυϊατρεία MEDIFIRST και την Αθηναϊκή MEDICLINICΈως και 50€ ανά επίσκεψη

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Πολυϊατρεία MEDIFIRST & Αθηναϊκή MEDICLINIC

Διαγνωστικές εξετάσεις Απεριόριστες/απευθείας κάλυψη
Συμμετοχή ασφαλισμένου στις διαγνωστικές εξετάσεις Καμία συμμετοχή
Ανώτατο ποσό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στα πολυϊατρεία MEDIFIRST ή στην Αθηναϊκή MEDICLINICΈως και 500€ ανά ασφαλιστική περίοδο
Ανώτατο ποσό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας με τα πολυϊατρεία MEDIFIRST και την Αθηναϊκή MEDICLINICΈως και 500€ ανά ασφαλιστική περίοδο

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Πολυϊατρεία MEDIFIRST & Αθηναϊκή MEDICLINIC όλο το 24ωρο

Ιατρικές Επισκέψεις Απεριόριστες/απευθείας κάλυψη
Συμμετοχή ασφαλισμένου στις επισκέψεις σε γιατρούς Καμία συμμετοχή
Ιατρικές ΠράξειςΑπεριόριστες χωρίς καμία συμμετοχή
Διαγνωστικές εξετάσεις Απεριόριστες/απευθείας κάλυψη
Συμμετοχή ασφαλισμένου στις διαγνωστικές εξετάσεις Καμία συμμετοχή

Για παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, οι παραπάνω καλύψεις για ιατρικές επισκέψεις & διαγνωστικές εξετάσεις παρέχονται μόνο στα Πολυϊατρεία MEDIFIRST, τα οποία διαθέτουν παιδιατρικό τμήμα.


Η απόλυτη ηρεμία για την ασφάλεια υγείας του παιδιού σας

με την εγγύηση της