• Απευθείας & απεριόριστη κάλυψη των ιατρικών επισκέψεων & πράξεων

  • Κάλυψη των εμβολιασμών

  • Απευθείας & απεριόριστη κάλυψη των διαγνωστικών εξετάσεων

  • Κάλυψη του επείγοντος περιστατικού

  • Κάλυψη από την 1η ημέραΙατρικές Επισκέψεις & Ιατρικές Πράξεις στο Δίκτυο Υγείας

1.432 επιλεγμένοι ιδιώτες γιατροί και Ευρωκλινική Παίδων

Επισκέψεις & Ιατρικές Πράξεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων Απεριόριστες/απευθείας κάλυψη
ΕμβολιασμοίΚαλύπτονται πλήρως
Επισκέψεις σε γιατρούς Ομοιοπαθητικούς & Βελονιστές 6 ετησίως
Συμμετοχή ασφαλισμένου στις επισκέψεις σε γιατρούς €10 συμμετοχή ανά επίσκεψη
Συμμετοχή στις επισκέψεις σε γιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής στα πολυϊατρεία MEDIFIRSTΧωρίς καμία συμμετοχή
Ανώτατο όριο κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στο Δίκτυο Υγείας€50 ανά επίσκεψη
Ανώτατο όριο κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς, λόγω επείγοντος περιστατικού, σε νομούς όπου δεν υπάρχει Δίκτυο Υγείας€50 ανά επίσκεψη

Διαγνωστικές Εξετάσεις στο Δίκτυο Υγείας

258 διαγνωστικά κέντρα (συμπεριλαμβάνεται η Ευρωκλινική Παίδων)

Διαγνωστικές εξετάσεις Απεριόριστες/απευθείας κάλυψη
Συμμετοχή στις διαγνωστικές εξετάσεις 10%
Συμμετοχή στις διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα πολυϊατρεία MEDIFIRSTΧωρίς καμία συμμετοχή
απευθείας κάλυψη
Ανώτατο όριο για διαγνωστικές εξετάσεις που δεν μπορούν να γίνουν στο Δίκτυο Υγείας ή λόγω επείγοντος περιστατικού στους νομούς όπου δεν υπάρχει Δίκτυο Υγείας Έως €500

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

στην Ευρωκλινική Παίδων και στα πολυϊατρεία Medifirst όλο το 24ωρο

Ιατρικές Επισκέψεις Απεριόριστες/απευθείας κάλυψη
Συμμετοχή ασφαλισμένου στις επισκέψεις σε γιατρούς €10 συμμετοχή ανά επίσκεψη
Ιατρικές ΠράξειςΑπεριόριστες χωρίς καμία συμμετοχή
Διαγνωστικές εξετάσεις Απεριόριστες/απευθείας κάλυψη
Συμμετοχή στις διαγνωστικές εξετάσεις 10%

Η απόλυτη ηρεμία για την ασφάλεια υγείας του παιδιού σας

με την εγγύηση της